INTRODUCCIÓ

El Festival ME_MMIX, té com a objectiu la creació d’un aplataforma dedicada a la promoció i creació contemporània en el camp sonor i visual, relacionada amb la innovació tecnològica.
El Festival ME_MMIX té com a funció desenvolupar, gestionar i dirigir projectes relacionats amb el mitjà sonor i la multidisciplina escènica.
L’eix central és l’estimulació i la divulgació de noves obres multidisciplina que com a nexe d’unió tinguin l’experimentació sonora in situ amb mitjans electroacústics.
Com a organisme estimulador de la creació musical contemporània i de propostes multidisciplinàries, oferirà de forma permanent els mitjans tecnològics i el suport tècnic necessaris per realitzar les activitats. Com a mitjà educatiu divulgador també oferirà cursos de formació. Es proposaràn convenis de col·laboració amb institucions educatives de l’illa per organitzar tallers i conferències amb personalitats artístiques de reconeguda rellevància, estimulant la participació d’alumnes del territori nacional i europeu.
A través del Festival ME_MMIX es pretén fer de Mallorca un punt de referència de la creació sonora i visual contemporània.

FONAMENTACIÓ

En la societat actual, la cultura segueix ocupant una posició rellevant en la vida de les persones. Sembla raonable exposar que un festival de desenvolupament tecnològic-cultural i música avançada com el Festival ME_MMIX, estimularia gràcies a la difusió de la innovació, la capacitat comprensiva de nous sistemes de comunicació.
La cultura musical, igual que qualsevol acció cultural relacionada amb el coneixement i la comunicació, necessita ser entesa dins d’un context social i humà determinat. És important fomentar la creació de noves obres amb rigor i garanties, i investigar sobre noves formes i formats amb els quals acostar-se a un públic cada vegada més implicat amb les noves tecnologies i amb accés a innombrables fonts d’informació. Conèixer i promoure la creació vinculada a les possibilitats tecnològiques, sempre des del rigor i la serietat, és essencial per mantenir-nos lligats culturalment als països més influents de la Unió Europea. Per això, és necessari disposar d’unes plataformes creatives que representin les possibilitats actuals.
El Festival ME_MMIX ompliria aquest espai, inexistent a Balears, incorporant un enfocament completament innovador de la creació musical i l’entorn multidisciplina a la nostra comunitat. El Festival no estaria dirigit a investigar sobre el fenomen de masses, sinó a difondre músiques més especialitzades, creant així un valor cultural afegit a Mallorca.

El creixent sector del turisme cultural requereix institucions amb projecció de futur, amb apostes clares per la qualitat i un nivell d’especialització que ho faci únic. Creant una estructura d’objectius ambiciosa, però realista, i treballant amb el màxim rigor, el el festival multidisciplinari ME_MMIX podria convertir-se en un actiu de primer ordre, enriquint així l’oferta cultural de la nostra illa i augmentant el nostre potencial.
L’objectiu principal no seria crear un festival més, a l’ús, sinó un referent de qualitat i innovació dins del territori nacional i així potenciar la presència de Mallorca dins l’àmbit cultural europeu.

ITINERARI CONCERTS ME_MMIX 19

15. Placa Base Concrète + IES Joan Alcover. Es Baluard. 19:00h. (Electrònica).

16. Placa Base Concrète. Can Balaguer. 21:00h. (Electrònica).

17. Placa Base Col·lectiu Instrumental. Balears. Es Baluard. 19:00h. (Saxo, piano, percusió, electrònica i proyecció).

Ensemble Flasback. França. Es Baluard. 21:00h. (Percusió i electrònica).

18. Morphosis Ensemble. Catalunya. Es Baluard. 19:00h. (Saxo, piano, percusió, electrònica i proyecció).

Placa Base Col·lectiu Instrumental. Balears Es Baluard. 21:00h. (Violí, piano i electrònica).

Concert Josep Oliver Trio. Balears. 23:00h.

19. Defunensemble. Finlàndia Es Baluard. 19:00h. (Teclat, flauta, clarinet, piano, violeoncel i vídeo).